Sporbarhedssystemet SIF lukker og slukker

Som konsekvens af et meget begrænset brug af data fra sporbarhedssystemet SIF vil det med udgangen af 2021 ikke længere være muligt at anvende syst...
af Ivan Krarup Jensen
08 okt 2021

SIF blev udviklet for over 10 år siden med det formål at skabe én fælles motorvej for elektroniske sporbarhedsdata på fisk fra fartøj til forbruger. Fra dengang og frem til nu er opbakningen til et fælles system smuldret, og ganske få gør i dag brug af de mange data, som læses ind hos fiskeauktioner og samlecentraler.

SIF har over årene været forankret hos Danmarks Fiskeriforening PO og hosted hos Lyngsoe Systems. Det er således Danmarks Fiskeriforening PO, der har afholdt udgiften til hosting og nødtørftig vedligehold de seneste år. Udgiften vurderes ikke længere til at stå mål med gevinsten for Danmarks Fiskeriforening PO’s medlemmer og fiskebranchen generelt. Derfor har Danmarks Fiskeriforening PO opsagt aftalen om hosting med Lyngsoe Systems, og SIF vil ikke være tilgængelig efter 31. december 2021.

Indtil 31. december vil SIF fungere som normalt, men Danmarks Fiskeriforening PO anbefaler de få brugere, der anvender data fra SIF, til at komme på plads med andre elektroniske løsninger. 

Danmarks Fiskeriforening PO og Lyngsoe Systems er i dialog om at gemme en version af SIF til eventuel fremtidig brug. Dette er i tilfælde af, hvis det viser sig, at SIF i et eller andet omfang med fordel kan være en del af et fundament for et videreudviklet sporbarhedssystem, der tager højde for fremtidige regler for elektronisk sporbarhed på fisk. Danmarks Fiskeriforening PO vil i sådan en sammenhæng naturligvis også bidrage med viden og erfaringer i et tværgående og økonomisk forpligtende samarbejde i branchen.

Danmarks Fiskeriforening PO vil gerne benytte lejligheden til at takke for samarbejdet over årene.

Flere Nyheder