Forbud mod landing af rognbærende hummer

Der er opstået tvivl om, man må lande rognbærende hummer i dansk farvand
af Ole Lundberg Larsen
09 sep 2021

Danmarks Fiskeriforening har fra flere sider modtaget spørgsmål om, hvorvidt der er forbud mod landing af rognbærende hummer.

Dertil kan oplyses, at der i EU i 2021 er besluttet nye tekniske regler, der betyder, at der er forbud mod landing af rognbærende hummer hele året, og at forbuddet er udvidet fra at gælde for Limfjorden til også at gælde Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

Ændringen i de tekniske regler ændrer ikke for de nuværende regler om mindstemål, men det er aftalt, at der bliver en drøftelse af netop mindstemål for hummer i en nær fremtid.

Flere Nyheder