Godt nyt til rationsfiskere

Siden 1. juli har det været muligt at bringe sig på plads, skulle der været fisket over ens tildelte ration
af Louise Svane Pedersen
09 sep 2021

Fartøjsejere, der fisker på ration, har ikke tidligere har haft muligheden for at bringe sig i orden i tilfælde af at have fanget for meget. Skulle det ske, at man som fartøjsejer har fisket over sin rationsmængde, skal man gøre følgende:

  • Enten ringe eller skrive til FMC på 7218 5609 eller fmc@fiskeristyrelsen.dk, hvor de skal anmelde at de har fisket for meget, og angive fartøjets havnekendingsbogstaver og -nummer, art og mængde af fisk om bord, den mængde, der er fisket for meget samt farvand, hvor fiskeriet er foregået. 
  • Ved anmeldelsen modtager fartøjsføreren et registreringsnummer, som straks skal indføres i logbogen.
  • Fartøjsføreren skal derefter senest 5 dage efter landing indsende dokumentation til Fiskeristyrelsen for, at fartøjet har erhvervet kvoteandel eller årsmængde for den del af fangsten, der på fangsttidspunktet var fisket ud over den tilladte fangstmængde. Altså dokumentation for et kvotegrundlag, enten ved køb, leje eller lignende.

Hvis ikke man handler i overensstemmelse med ovenstående, så vil rationsfiskeren, der fisker ud over sin rationsmængde, kunne blive sigtet for overfiskeri.

 

Flere Nyheder