Home / Nyt fra Bruxelles / Nyhedsbrev: Nyt fra Bruxelles #4

Nyhedsbrev: Nyt fra Bruxelles #4

Så er der et nyt nr. af Danmarks Fiskeriforenings nyhedsbrev på gaden. Du får det lige her – bare klik på linket:

NYT FRA BRUXELLES_4

Denne gang kan du læse om:

  • Fiskerimulighederne på plads i Østersøen for 2019
  • Midlertidig kvote for sperling
  • DFPO anbefaler en stabil og ansvarlig kvotefastsættelse for Nordsø-torsk
  • Dybshavsarter risikerer at blive choke-species
  • Natura 2000: Fokus bær være på specifikke habitater og arter
  • EUs fiskeripolitik: De tekniske regler

Her er de bilag, som bliver omtalt nyhedsbrevet: §5-høring Dybhavsarter og §5-høring Tysk forslag til regulering

God læselyst!

About Line Dalgaard Jensen