Fiskeriministerens manglende opbakning til franske fiskere svækker EU-samarbejdet

Debatindlæg skrevet af: Torsten Schack Pedersen, fiskeriordfører for Venstre
08 nov 2021

Fiskerierhvervet bløder, og følgeerhverv må dreje nøglen om, fordi der ikke bliver landet nok fisk. Alligevel sidder Fiskeriministeren på hænderne i stedet for at kæmpe for erhvervet. Senest da det stod klart, at Storbritannien ikke overholder sin del af Brexit-aftalen, var Danmark ikke at finde på listen over lande, der vil være med til at presse briterne. Det er under al kritik! 

Franskmændene har under forhandlinger i Rådet for Den Europæiske Union opfordret til mulige sanktioner over for Storbritannien. Det sker, fordi briterne ikke giver tilstrækkelig adgang til britisk farvand og dermed forbryder sig mod den aftale, der blev indgået på fiskeriområdet i forbindelse med Brexit. Frankrig har fået støtte fra ti andre EU-medlemslande til sit forslag om mulige sanktioner. Det betyder, at EU-kommissionen skal tage stilling til sagen om eventuelle sanktioner. På listen over lande der bakker op om Frankrig, er Danmark ikke at finde, hvilket er under al kritik.

Selvom der ikke er danske fiskere i det pågældende britisk farvand, svækker det EU-sammenholdet og dermed sikkerheden for erhvervet, når vi ikke bakker op. Det er briternes mål at splitte EU-landene på sådanne spørgsmål og når vi ikke bakker op, ser den plan ud til at lykkes for dem. Det er yderst problematisk - for vil franskmændene hjælpe os, når vi er i problemer næste gang? Det er afgørende, at vi er solidariske med EU-medlemslandene, når briterne med åbne øjne bryder reglerne. Her har Rasmus Prehn fejlet.   

I Danmark har vi et fiskerierhverv, der står midt i en kæmpe krise. Brexit har haft enorme konsekvenser for dansk fiskeri, og selvom EU-kompensationerne er store, står det stadig ikke mål med de enorme tab, Brexit har haft for fiskeriet. De stærkt reducerede kvoter på torsk presser fiskeriet i Østersøen, og flere følgeerhverv melder, at de må lukke. Så sent som i starten af oktober i år måtte Hanstholm Fiskemelsfabrik lukke, da der ikke blev landet nok fiske til at holde produktionen i gang.  

Der er derfor ikke kun forundrende men også yderst kritisabelt, at Danmark ikke bakker op om sanktioner mod Storbritannien, som skal sikre, at briterne holder sig inden for Brexit-aftalens rammer og giver den aftalte adgang til britisk farvand.

Danmark skal vise handlekraft og bakke op om de øvrige EU-lande på dette spørgsmål. Det er pinligt, at vi i denne sag ikke står side om side med dem, vi plejer at bakke op om på dette område. Det er at lade vores allierede i stikken. Britiske medier er da også begyndt at berette om, at det er udtryk for et klart fransk nederlag i Rådet, at de ikke har kunne samle bredere opbakning til deres forslag. Det kan vi ikke være bekendt, og det er dårligt for sammenholdet i EU. For ved ikke at bakke Frankrig op på dette område, som vi normalt har gjort, lader ministeren også hele fiskerierhvervet i stikken.

Det skal der rettes op på, og det kan kun gå for langsomt. Så kære Rasmus Prehn – vågn op og træk i arbejdstøjet for fiskeriet. Det er trods alt også dem, du er minister for.

Flere Nyheder