Opråb til fiskeriminister Mogens Jensen

Fisker Jan Eriksen opfordrer fiskeriministeren til at sikre stabile kvoter. Store udsving gør det svært at planlægge fiskeri - smertegrænsen er pas...
12 sep 2019

Af fisker Jan Eriksen, S 321 Butterfly

Jeg kan i medierne læse, at du har bestilt en undersøgelse af konsekvenserne af de varslede kvotenedskæringer i 2020. Jeg går så sandelig ud fra at Danmarks Fiskeriforening har informeret dig om konsekvenserne af dette! Jeg tror nok, at jeg kan sige, at det bliver en katastrofe for alle fiskere!

Først alle de kæmpe nedskæringer i Østersøen, lukkedage i område 22 og ikke mindst meldingerne om 70 procent nedskæringer for torsk i Skagerrak. Jeg tror, at de fleste kan forholde sig til et år eller to, hvor der ikke er så meget af den ene eller den anden art, men det er katastrofalt, at man år efter år skal præsenteres for så store udsving i kvoter, som vi ser og oplever. De store udsving, vi ser i brisling, tobis, tunge eller torskekvoten, kan vi ikke leve med eller af. 70 procent nedsættelse af torskekvoten i Skagerrak, vil være den ultimative katastrofe. Især fordi kvoten også sidste år blev sat ned med 50 procent. Nedsættelsen vil ramme alle: reje-, hummer-, konsumfiskere, garn og snurrevod, samt trawl. Ja, alle - nok kun undtaget tyske lystfiskere.

Det må kunne gøres sådan, som jeg egentlig også kan mindes at have hørt i mine godt 30 år som fisker, at kvoterne højst må svinge 10 -20 procent. Vi kan ikke blive ved på denne måde. Smertegrænsen er passeret.

Så hr. Mogens Jensen. Vi kan sagtens leve med naturen. Vi ved godt, at der ikke har været så mange torsk i år, men det betyder ikke, at der ikke kan være mange torsk næste år. Det er, som du siger, jo naturen, vi arbejder med.

Nedskæringerne vil derfor være katastrofale, fordi torsken optræder i alle typer af fiskeri. Er der ingen torsk, fanges der ingen. Men hvis der er torsk, så er vi nødt til at have en acceptabel kvote uden de voldsomme udsving. Hvad mener du, at lønmodtagerne ville sige, hvis de fik at vide d. 22. december, at deres løn faldt med op til 70 procent 1. januar? Det kan man da ikke lave et budget ud fra, synes du? Jeg tror heller ikke, pengeinstitutter bliver ved med at sponsorere så ustabile forretninger.

Så summa summarum Mogens Jensen, fiskerne er kun interesseret i stabile kvoter og ikke store udsving på 50-70 procent hverken stigninger eller nedskæringer. Vi er ikke interesseret i økonomisk kompensation - som du i øvrigt siger, vi ikke kan få - kun stabilitet.

Held og lykke med forhandlingerne. Jeg er sikker på, at du nok skal få det bedst opnåelige til os.

Flere Nyheder