FF koncernen forventer positiv bundlinje for 2021

Scandic Pelagic oplevede et rekordår og FF Skagen fik et tilfredsstillende år. Koncernen forventer overskud for 2021
af Claus Kirkegaard
26 jan 2022

For både Scandic Pelagic og FF Skagen blev 2021 væsentligt bedre rent økonomisk end katastrofeåret 2020. 

Samlet set forventer FF koncernen at komme ud af 2021 med et overskud på bundlinjen, kan man læse i årets første udgave af FF Nyt.

2021 blev således det bedste år hidtil for Scandic Pelagic, hvilket bl.a. skyldes, at det lykkedet for sildevirksomheden at få købt de knap 90.000 tons fisk, som den havde budgetteret med.
- Driften i virksomheden er gået rigtig godt, med en forholdsmæssigt øget mængde syrnede produkter og en under omstændighederne god matjessæson set i lyset af Brexitudfordringer – for ikke at nævne en fremragende rognsæson, siger CEO i FF Koncernen, Johannes Palsson, ifølge FF Nyt.

 

Store udfordringer

For FF Skagen blev 2021 et år fyldt med udfordringer. Råvaregrundlaget - specielt tobis og brisling fra Nordsøen - har været væsentligt reduceret, hvilket betød, at koncernen måtte træffe den tunge beslutning at lukke fabrikken i Hanstholm.

- Som vi kommunikerede til de medarbejdere, vi var nødt til at opsige, havde lukningen intet med dem at gøre, men skyldtes udelukkende eksterne faktorer. Vi havde kvoterne og Brexit imod os – og vel at mærke har vi fortsat et hold politikere, der holder sig fuldstændig skjulte bag biologerne og nægter at påtage sig det politiske ansvar for kvotefastsættelserne, som de nu engang er sat på posterne for at forvalte,« siger Johannes Palsson.

Ikke desto mindre ender FF Koncernen samlet set med et positivt resultat.

- Vi forventer et resultat med overskud på bundlinjen, og det er alt andet lige en glædelig nyhed set i lyset af katastrofeåret forinden, siger Johannes Palsson.

Flere Nyheder