Fiskeriordfører: Nu må det stoppe

Per Larsen (K) presser på for at få kameraovervågning stoppet, da det er et voldsomt og uproportionelt indgreb
af Line Dalgaard Jensen
09 sep 2020

De 15 fartøjer, som skal have installeret kameraovervågning ombord, er fundet. Men det betyder ikke, at kampen er slut. Bl.a. den konservative fiskeriordfører Per Larsen, tager nu skarpt afstand til fiskeriministerens projekt og har afkrævet ham svar på en stribe spørgsmål.

- Det er et meget voldsomt indgreb, som på ingen måde er proportionelt med, hvad man gerne vil opnå. Det er simpelthen en udansk måde at håndtere den her sag på, og har alt for store konsekvenser for fiskeriet og fiskerne selv, siger Per Larsen, som bestemt ikke mener, at kamera er vejen frem:

- I stedet for den her ekstreme overvågning bør man samarbejde med fiskeriet på nogle bæredygtige løsninger, og så have tillid til fiskerne kan varetage deres hverv. Overvågningen her skal simpelthen stoppe. Kort og godt. Vi har i forvejen masser af kontrolmekanismer på plads i fiskeriet, og vi kan sikkert finde på meget bedre løsninger i dialog med fiskerne, ikke ved at tryne dem.

 

En uforståelig tankegang

Spørgsmålene, som du kan se i faktaboksen, er såkaldte paragraf 20 spørgsmål og udvalgsspørgsmål.

- Jeg har sendt de her spørgsmål, for at kaste lys på sagen, og holde ministeren op på hans beslutning, og på hans viden om konsekvenserne af den. Jeg kan simpelthen ikke forstå ministerens tankegang med denne overvågning og er derfor meget interesseret i hans svar på de indsendte spørgsmål, siger Per Larsen.

Tidligere har også Venstres Torsten Schack Pedersen, samt Kim Valentin rejst en række spørgsmål. De har fået svar, men ministeren har ikke rokket sig. Så hvorfor skulle den virke denne gang? Hvad gør Per Larsen så?

- Såfremt ministeren forbliver lukket på det her spørgsmål, vil jeg personligt arbejde på højtryk for at samle et flertal i folketinget mod denne her overvågning. Jeg er faktisk allerede i gang, for denne her uacceptable situation i Kattegat må ikke fortsætte!

 

Med på fiskeri

Per Larsen har tidligere været med Læsø-fisker Brian Valentin til søs. Her var fokus også kameraovervågning, og Per Larsen gav allerede dengang udtryk for, at han godt forstår, at fiskerne er i oprør.

Også Dansk Folkepartis René Christensen har besøgt Læsø for at debattere kamera, og anbefaler fiskeriministeren at finde andre løsninger end tvungen kameraovervågning

Spørgsmål

  1. Vil ministeren redegøre for, hvilken lovhjemmel der muliggør, at ministeren kan kræve obligatorisk kameraovervågning og opsætning af kameraer på private danske fiskerbåde uden tilladelse fra ejerne af båden? 
  2. Hvorfor prøvede ministeren ikke at lave et frivilligt forsøg med kameramonitorering på fiskerbåde for at afdække overvågning som kontrolinstrument af fiskeriet?
  3. Hvad mener ministeren om Danmarks Fiskeriforenings forslag om et midlertidigt stop for landinger af torsk i Kattegat, for at fratage økonomiske incitamenter for at fange torsk?
  4. Er ministeren ikke enig i, at udvikling af fiskeriredskaber med bedre selektivitet er en bedre måde at sikre torskebestanden end overvågning?
  5. Føler ministeren ikke, at der er behov or en arbejdsgruppe med repræsentation fra relevante aktører for fremtidigt bæredygtigt fiskeri i Kattegat?
  6. Hvad er ministerens holdning til helt at frede torsken som løsning for at genoprette torskebestanden?
  7. Vil ministeren oplyse, hvilke andre EU-medlemslande som påtvinger fiskere videoovervågning på deres fartøjer?
  8. Har ministeren overvejet, at sagen om overvågning af fiskere i Kattegat sætter en ny standard for hvornår staten kan indføre kameraovervågning på arbejdspladser?
  9. Synes ministeren, at der er proportionalitet mellem det man ønsker at kontrollere, og de midler man har brugt ift. Overvågning af fiskerierhvervet?
  10. Hvorfor mente ministeren ikke, at der var behov for en vurdering af hvordan fiskenes arbejdsmiljø, ret til privatlivsbeskyttelse og persondatabeskyttelse blev påvirket før man påbegyndte kameraovervågning i Kattegat, som er beskrevet i fiskeritidende lørdag d. 11 juli 2020?

Flere Nyheder