Mulighed for at afgive fuldmagt til årets generalforsamling i DFPO

DFPO åbner snart op for afgivelse af fuldmagt til den ordinære generalforsamling
af Rasmus Sproegel
13 apr 2022

For første gang er det fartøjsejerne, der kan stemme ved årets generalforsamling i Danmarks Fiskeriforening, såfremt der bliver noget at stemme om. Tilmelder man sig til generalforsamlingen og møder op, får man udleveret sin stemmeseddel med vægtede stemmer. Stemmerne vægtes på baggrund af, hvad man har landet i kroner og ører i 2021.

 

Mulighed for fuldmagt

Det er også muligt at afgive fuldmagt til den lokalforening, man er tilknyttet. Derved vil den person, som lokalforeningen har udpeget til at bære stemmerne stemme på vegne af en selv. Til det har man fået udviklet et simpelt system.

- Vi har sammen med TELOS, som er leverandør af vores bogholderisystem fået udviklet et enkelt system til afgivelse af fuldmagt, fortæller Ivan Krarup Jensen, underdirektør i DFPO.

DFPO sender en mail med et link til hvert enkelt medlem. Klikker man på linket, kommer man ind på en fuldmagts hjemmeside hos DFPO. Herfra bruger man sit NemID eller MitID, som i alle mulige andre situationer, hvor man skal kunne dokumentere sin identitet. Når man har gjort det, kan man afgive sin fuldmagt.

-Vi har valgt at bygge vores fuldmagtssystem op omkring NemID og MitID, som stort set alle i Danmark er nødt til at være fortrolige med. Det giver noget tryghed for os alle, fortsætter Ivan Krarup Jensen.

I Danmarks Fiskeriforening håber man, at mange dukker op til generalforsamlingen, der afholdes den 25. maj på Hindsgavl Slot. Skulle man være forhindret i at deltage eller af andre årsager ønske at afgive en fuldmagt, er fristen for at afgive fuldmagt den 16. maj. Dog ser man gerne, at man afgiver fuldmagten hurtigst muligt. Efter påske udsender DFPO en e-mail om fuldmagt til alle medlemmer med link. Det er også muligt frem til den 16. maj at tilbagekalde en afgiven fuldmagt.

Indkaldelsen til generalforsamlingen forventes afsendt fra DFPO 29. april. Hvis man ønsker at deltage i generalforsamlingen, sker det ved at møde op på Hindsgavl den 25. maj. Det vil være muligt at tilmelde sig fra 29. april til 16. maj.

- Vi håber selvfølgelig, at rigtig mange dukker op til generalforsamlingen den 25. maj og er klar til at stemme, hvis det bliver nødvendigt at gennemføre en afstemning. Hvis man har besluttet sig for at lade sin lokalforening stå for afstemningen, så kan man afgive en fuldmagt til denne helt frem til 16. maj. Vi vil dog meget gerne have fuldmagterne tidligere. Selvom det er et enkelt system, vi arbejder med, er det første gang, vi skal prøve det af i virkeligheden, og bliver der nogle problemer, så vil jeg meget gerne fange dem tidligt, siger Ivan Krarup Jensen

 

Ingen kampvalg

31. marts var fristen for, at kredse kunne indstille kandidater til formandsposten i Danmarks Fiskeriforening og kandidater til bestyrelsesposterne. Fristen gjaldt også for forslag til dagsordenen på generalforsamlingen. Efter udløbet af fristen er der modtaget en kandidat til posten som formand for DFPO. Det er Kreds Nord, der har indstillet den nuværende formand, Svend-Erik Andersen til posten som formand. Derudover er der indstillet 4 kandidater fra hver af de 3 kredse til bestyrelsen i DFPO. Endelig er der ikke kommet forslag til dagsordenen.

- Selvom der hverken bliver kampvalg til formandsposten eller posterne i bestyrelsen, og selvom der ikke er stillet forslag, som generalforsamlingen kan stemme om, skal vi tage højde for, at der alligevel kan opstå en situation, hvor noget bliver sat til afstemning. Derfor er det vigtigt, at stemme- og fuldmagtsprocedurerne gennemføres frem mod generalforsamlingen sådan, at der er styr på sagerne, fortæller Ivan Krarup Jensen.

Fakta om stemmevægtningen

 

  • 15 stk. 1 i DFPO’s vedtægter af 29. september 2021 beskriver følgende om opgørelse af stemmer pr. fartøj:

  • Medlemmer, der i det forgangne kalenderår har landet for til og med 1 million kroner har 1 stemme.
  • Medlemmer, der i det forgangne kalenderår har landet for over 1 million kroner og til og med 3 millioner kroner har 2 stemmer.
  • Medlemmer, der i det forgangne kalenderår har landet for over 3 millioner kroner og til og med 5 millioner kroner har 3 stemmer.
  • Medlemmer, der i det forgangne kalenderår har landet for over 5 millioner kroner og til og med 10 millioner kroner har 4 stemmer.
  • Medlemmer, der i det forgangne kalenderår har landet for over 10 millioner kroner og til og med 15 millioner kroner har 6 stemmer.
  • Medlemmer, der i det forgangne kalenderår har landet for over 15 millioner kroner har 8 stemmer.

Læs mere om:

Flere Nyheder