37 mio. kr. skal sikre ’grønnere’ opdrætsfisk

Producenter af opdrættede fisk i dambrug kan nu få økonomisk støtte til projekter, der kan bidrage til at gøre produktionen grønnere
04 jan 2021

Fiskeristyrelsen åbner tilskudsordning, der giver akvakulturvirksomheder mulighed for at søge støtte til udvikling af innovative og bæredygtige løsninger, der kan bidrage til en endnu ’grønnere’ produktion.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi nu åbner denne ordning, som skal understøtte de danske dambrug i en både grønnere og mere økonomisk bæredygtig produktion af fisk til konsum. Ordningen vil have særlig fokus på udvikling af nye metoder og teknologier, der kan reducere udledningen af kvælstof, fosfor og organisk materiale i åer og vandløb, siger minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn.

Tilskudsordningen prioriterer særligt projekter, der fokuserer på at reducere akvakulturerhvervets miljøbelastning i salt- og ferskvandsdambrug ved at nedbringe udledningen af kvælstof, fosfor og organisk materiale. Der vil også kunne opnås
tilskud til projekter med et sigte om mere bæredygtig akvakulturproduktion samt projekter, der har til formål at sikre sektorens tilpasning til klimaforandringer.

Den samlede tilskudsramme til akvakulturerhvervet udgør 37 mio. kr., og ansøgningsrunden åbner den 4. januar 2021 med ansøgningsfrist den 1. marts 2021.

Ordningen finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (75 %) og delvist af nationale midler (25 %).

Tilskudsordningen kan søges af akvakulturvirksomheder, akvakulturforeninger,
brancheorganisationer, privat forskningsinstitutter eller private tekniske organer samt offentlige vidensinstitutter.

Flere Nyheder