Fælles kassevaskeri kommer både fiskere og lokalsamfund til gode

Med hjælp fra støttemidler fra FiskeriLag Nord har de nordjyske fiskerihavne fået et fælles, automatiseret kassevaskeri i Hirtshals
20 dec 2021

AF Anne Falck

Stordrift kan have mange fordele. I Hirtshals har et hidtil uset samarbejde mellem flere nordjyske fiskeriforeninger udmøntet sig i et fælles vaskerianlæg til fiskekasser.

Her tilgodeses både storfiskeren, der måske skal have udleveret flere hundrede kasser, og den lille fisker, der bare skal bruge 20, 30 eller 40 kasser.

- Det har været vigtigt for os at kunne tilbyde den samme service, også til de mange småfiskere, som vi især har en del af her i Hirtshals, forklarer Jan Woller, der er næstformand i Hirtshals Fiskeriforening.

Han var blandt initiativtagerne til at etablere et fælles kassevaskeri for de nordjyske fiskere. Det fælles vaskeri betyder, at fiskere fra både Skagen, Strandby og Hirtshals i dag er sikret udlevering af rene kasser fra et moderne, automatiseret anlæg, der kan vaske 700 kasser i timen.

De høje stakke af grønne fiskekasser taler deres eget, tydelige sprog. Der er volumen i det fælles anlæg. På lageret er der plads til 8.000 indsatskasser og 4.000 Danmarkskasser, så der er garanti for udlevering af altid rene kasser til fiskerne, uanset behovet.

Kassevaskeriet i Hirtshals blev indviet i sommeren 2020 som Danmarks mest moderne kassevaskeri. Den samlede investering lød på 28 mio. kr., hvoraf godt 1,4 mio. kr. kom som tilskud fra fiskeriets lokale aktionsgruppe, FLAG Nord.

En fornuftig investering

- Det er på alle måder en fornuftig investering, hvor der er mange forskellige faktorer i spil, som tilsammen kommer både miljøet, havnen, andre lokale og regionale virksomheder og selvfølgelig ikke mindst de nordjyske fiskere, der bruger kassevaskeriet, til gavn, siger formanden for FLAG Nord, Svend Bjørnager, Lønstrup.

Han understreger, at det fælles kassevaskeri også muliggør et stærkere samarbejde indenfor fiskeriet i hhv. Strandby, Skagen og Hirtshals, noget, som også Jan Woller lægger stor vægt på.

- Der er så mange fordele forbundet med stordrift og samarbejde. Det burde vi gøre på mange andre områder også. Måske kan vi endda udvide det til også at omfatte en sammenlægning af de lokale fiskeriforeninger, så vi samlet står meget stærkere her i Nordjylland, siger han.

Tilskud fra FLAG Nord

Tilskuddet fra FLAG Nord til det fælles kassevaskeri i Hirtshals faldt i to omgange. Første gang i 2017 med godt 700.000 kr. som tilskud til to nye moduler til vaskeriet i form af en opstakker og en nedstakker. I 2019 bidrog FLAG Nord med yderligere 700.000 kr. som tilskud til en udvidelse, der skulle færdiggøre det nye anlæg.

Kassevaskeriet er produceret og leveret af Hillerslev Maskinfabrik i Thisted, og det er optimeret, så forbruget af både vand og energi er minimalt. Samtidig er anlægget, der kan passes af en enkelt medarbejder, forberedt til yderligere energibesparende installationer.

Selve vaskeriet er placeret i en nybygget hal lige ved Auktionsbassinet på havnen, og har betydet, at den eksisterende fisketerminal i Hirtshals er blevet udvidet med 1000 kvadratmeter.

Ny ansøgningsrunde

I 2022 forventer FLAG Nords bestyrelse at indstille maritime projekter til økonomisk støtte med minimum 1,5 mio. kr., og det er nu, man skal overveje at søge, hvis man et projekt i støbeskeen, der kunne tænkes at blive godkendt til støtte.

Den næste ansøgningsrunde løber fra 20. december 2021 til 25. februar 2022. Link til ansøgningsskema findes på hjemmesiden www.livogland.dk.

Se også www.fiskerilagnord.dk for yderligere information eller kontakt formand for FLAG Nord, Svend Bjørnager på 4026 1039.

FÅ STØTTE TIL FISKERIRELATEREDE PROJEKTER

 • FiskeriLAG Nord, der dækker Hjørring og Frederikshavn kommuner, har til formål at støtte udviklingen af maritime erhverv i begge kommuner.
 • FLAG Nords bestyrelse, der består af både branchefolk og politisk udpegede medlemmer fra de to kommuner, behandler ansøgninger om økonomisk støtte efter to ansøgningsrunder per år.
 • De projekter, der støttes, skal kunne bidrage til vækst og beskæftigelse.
 • Foreningen kan støtte erhvervsrettede projekter under følgende temaer:
  • 1) Etablering og udvikling af små virksomheder (maks. 50 ansatte) og af mikrovirksomheder (maks. 9 ansatte)
  • 2) Erhvervssamarbejde
  • 3) Innovation
  • 4) Fremme diversificering af den maritime økonomi
 • Det er EU’s Hav- og Fiskeriudviklingsprogram, der har understøttet arbejdet i fiskeriets lokale aktionsgrupper og udviklingen af bæredygtige fiskeriområder i perioden 2014 til 2020, mens det i 2021 og 2022, samt muligvis 2023, er nationale midler, der anvendes til at understøtte FiskeriLAG’ernes indsats.

Læs mere om:

Flere Nyheder