Hanstholm Havn vil etablere et nationalt center for bæredygtigt fiskeri

Det skal bl.a. have fokus på bedre udnyttelse af restprodukter fra hvidfisk
af Line Dalgaard Jensen
26 maj 2021

Hanstholm Havn er efter færdiggørelse af havneudvidelsen i fuld gang med at konsolidere sin position inden for dansk og europæisk fiskeri. De vil bl.a. gerne etablere et nationalt center for bæredygtigt fiskeri. Med et sådant center ligger der et stort potentiale for udvikling af fiskeriet og hele følgeindustrien med rigtig gode muligheder i at sætte fokus på blandt andet en optimeret udnyttelse af de store mængder fraskær, som konsumfiskeindustrien genererer.

For en stor fiskerihavn som Hanstholm er fiskeaffald en stedbunden ressource, som uundgåeligt følger med forarbejdning af de mange ton fisk, som hvert år bliver håndteret i havnen.

I løbet af et år går der typisk mellem 35 og 40.000 ton konsumfisk over kaj i Hanstholm, foruden en stor mængde fisk som bliver leveret med lastbil. Meget af den solgte hvidfisk bliver fileteret inden afgang til aftagere i Danmark og det øvrige Europa, og når den forarbejdede fisk kører ud af Hanstholm, ligger en stor mængde fraskær tilbage på fabrikkerne. Typisk kan op til 50 procent af fisken bruges til udskæringer, mens hoved, tarme, ben og finner bliver skåret fra.

 

Fokus på bedst mulig udnyttelse af hele fisken

De store mængde fiskefraskær bliver typisk anvendt til produktion af fiskemel og -olie for foder til blandt andet akvakultur samt til dyrefoder, hvor minkfoderindustrien traditionelt har været en stor aftager. De mange ben, finner, hoveder og tarme rummer imidlertid et stort potentiale som ressource til udvikling af blandt andet fødevarer og kosttilskud, hvilket også vil højne fiskens værdi.

Med planen om at etablere et nationalt center for bæredygtigt fiskeri, vil Hanstholm Havn derfor sætte fokus på blandt andet en generel oparbejdelse af fiskefraskær.

- Kort fortalt handler det om, at intet skal gå til spilde. Vi skal sikre, at alle dele af fisken går igennem en stærk fremstillingsproces, hvor affaldsmængden minimeres og værdien af hver enkelt fisk maksimeres. Fiskeaffald er en spændende ressource, som kan skabe helt nye forretningsmuligheder i Hanstholm, hvor viden og udvikling kan ske on location – side om side med forædlingsindustrien og i en stærk synergi mellem teori og praksis, fortæller bestyrelsesformand for Hanstholm Havn, Martin Vestergaard.

 

Opbakning fra borgmester

Også borgmester i Thisted Kommune, Ulla Vestergaard, der er næstformand i havnens bestyrelse, ser en meget naturlig kobling mellem Hanstholm Havn og et nationalt center for bæredygtigt fiskeri:

- Med Hanstholm Havns stærke position på markedet for konsumfisk kombineret med havnens store fokus på grøn omstilling og bæredygtig forretningsoptimering, er Hanstholm et naturligt anker for etablering af et center for bæredygtigt fiskeri. Det skaber samtidig en stor synergi til Thisted Kommune, der har status som en af landets førende klimakommuner og arbejder aktivt med at fremme grønne initiativer og bæredygtig erhvervsudvikling.

Hanstholm Havn igangsætter nu et større arbejde målrettet at finde de rette investorer og afklare finansiering. Et nationalt center for bæredygtigt fiskeri ventes at blive placeret i et nyt hus på havnen – et maritimt fyrtårn med fokus på udvikling, samarbejde og oplevelser.

Læs mere om:

Flere Nyheder