Refusion af skipperbetaling for lærlinge

Jeg glæder mig til, at vi kan få sendt de her penge tilbage til skipperne, siger Ivan Krarup, underdirektør i DFPO
13 dec 2021

I 2020 vedtog Folketinget en række støttepakker til danske virksomheder for at modvirke de økonomiske konsekvenser af Covid19-nedlukningerne.

En af disse pakker indeholdt en mulighed for at få tilskud til lærlinge i praktik. Det var muligt at få 75 procent løntilskud til lærlinge, der var ansat før 1. maj 2020 og 90 procent til dem, der blev ansat efter 1. maj.

Tilskuddet gjaldt i praktikperioden.

Desværre meddelte Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) i november 2020, at lærlinge i fiskeriet ikke var omfattet af støtteordningen. Efter klager og anker ændrede Ankenævnet for ATP mv. afgørelsen fra AUB, og her i december 2021 er der således penge på vej fra støttepakken. 

Det betyder, at skipperbetaling fra de fartøjer, som har haft lærlinge om bord i perioden 1. maj til 31. december 2020 refunderes helt eller delvist.

- Fra 1. juli til 31. september 2020 var skipperbetalingen reduceret, da man dengang forventede tilskud fra støttepakken, fortæller Ivan Krarup Jensen, underdirektør Danmarks Fiskeriforening (DFPO).

- Derfor bliver refusionen naturligvis ikke så høj for de tre måneder. Vi skal lige have regnet tallene igennem for alle lærlinge, så vi er helt sikre på, at de rigtige får refusion. Samtidig har vi øje for, at der ikke bliver rod med tilskud fra Fiskeafgiftsfonden, som er basis for lærlingeuddannelsen, fortsætter Ivan Krarup Jensen.

Han uddyber, at den rabat, man gav i juli, august og september 2020, endte med at koste DFPO en del penge, da man fik at vide, at lærlinge i fiskeriet alligevel ikke var dækket af tilskudspakken. For det tab valgte man at tage i DFPO for ikke at belaste fartøjerne med en ekstraregning. Dette vil derfor blive modregnet i refusionen.

- Jeg glæder mig til, at vi kan få sendt de her penge tilbage til skipperne. Det ville være fint, hvis det kunne blive en julegave, men jeg tror ikke, at vi når det inden jul, da vi skal have taget op til flere revisorer i ed, siger Ivan Krarup Jensen.

Nyheden om refusion vækker glæde hos Alfred Fisker Hansen, der er formand for Thyborøn Havns Fiskeriforening.

- Vi får så få gode nyheder i øjeblikket, så at der lidt penge på vej, er da dejligt at høre. Det er altid skønt at få nogle penge tilbage, som man ikke havde forventet. De falder på et tørt sted hos mange, er jeg sikker på, siger Alfred Fisker Hansen.

Flere Nyheder