Nordatlantisk havforskningssamarbejde

Fire nye havforskningsprojekter i nordatlantisk forskningssamarbejde er nu skudt i gang
af Claus Kirkegaard
15 mar 2022

På den danske finanslov er der afsat penge til et nordatlantisk havforskningssamarbejde, og uddelingen af den første del af midlerne viser, at DTU Aqua er involveret i to ud af fire nye forskningsprojekter i Nordatlanten.

De fire projekter har fået tildelt i alt 14 mio. kr. fra Havvforskningsprogrammet i Nordatlanten. Det skriver DTU Aqua på sin hjemmeside.

De to projekter, som DTU Aqua er involveret i, fokuserer på vandlopper (COPS) og blåhvilling (BlueOcean).

I et samarbejde mellem DTU Aqua og Færøernes Havforskningsinstitut vil BlueOcean-projektet undersøge, hvordan havklimaforhold påvirker blåhvillings rekruttering og udbredelse.

COPS-projektet involverer også DTU Aqua direkte i et samarbejde med Færøernes Havforskningsinstitut og University of Strathclyde.

Projektet vil fokusere på dynamikken i Calanus-arter (vandlopper) forbundet med oceanografiske processer, rovdyr og kulstofbinding.

Her er DTU Aquas rolle at følge copepodernes skæbne, når de bliver transporteret gennem Færø-Shetlandskanalen fra de kolde og dybe arktiske farvande, der flyder sydpå ind i Nordatlanten. Fokus er på, om copepoder spises af de lokale fisk omkring Færøerne, eller om de synker dybt ned i havet og her påvirker indholdet af ilt i de dybere havlag.

Fakta

Havforskningsprogrammet i Nordatlanten er finansieret af den danske regering. Midlerne til de fire nordatlantiske havprojekter er de første bevillinger, der gives gennem dette strategiske program, som den danske regering har afsat midler til på finansloven i perioden 2020-2023.

Læs mere om:

Flere Nyheder