Ny MSC-fiskeristandard er nu godkendt

Ny version af MSC´s standard skal sikre, at MSC-certificeret fiskeri fortsat bliver anerkendt som førende inden for bæredygtighed
af Line Dalgaard Jensen
04 jul 2022

Efter en omfattende fire-årig revision, der har involveret mere end 1000 interessenter og et stort omfang af videnskabelige undersøgelser, har Marine Stewardship Councils (MSC) bestyrelse enstemmigt godkendt den nye version af MSC´s standard for bæredygtigt fiskeri.

539 fiskerier er i øjeblikket MSC-certificeret, hvilket repræsenterer 16 pct. af verdens fangster af vildtlevende fisk. Det gør MSC-certificeringen til det største bæredygtige fiskeriprogram i verden.  

Revisionen af MSC´s standard for bæredygtigt fiskeri er den mest omfattende organisationen har foretaget, og den har inkluderet bidrag fra fiskerierhvervet, forskning, NGOer, industri med flere. Revisionen har behandlet nogle af de sværeste problemer, som havet står over for, herunder beskyttelse af marin biodiversitet, hvilket skaber incitament til stærkere havforvaltning. Samtidig har revisionen givet værktøjer til at udvide tilgængeligheden af MSC´s markedsbaserede bæredygtighedsprogram til småskalafiskerier og nye markeder. 

De væsentlige ændringer sikrer, at MSC-certificeret fiskeri fortsat anerkendes som verdens førende inden for bæredygtighed, hvilket hjælper med at drive fremskridt hen imod at nå FN's bæredygtighedsmål. MSC vil stille et komplet program med træning og vejledning til rådighed for at støtte fiskeriet og certificeringsorganer i implementeringen de nye krav, efterhånden som den nye standard udrulles og implementeringen begynder.  

- MSCs nye fiskeristandard vil levere reelle fordele og bidrage til at opnåelse af FN´s mål for bæredygtig udvikling gennem vores partneres fortsatte engagement og støtte. Det er gode nyheder for havet, fiskerne og forbrugerne, siger Rupert Howes, administrerende direktør i MSC. 

Den nye version af standarden vil blive offentliggjort i oktober 2022. Fiskerier, der skal evalueres for første gang, vil anvende den nye standard fra maj 2023. Mens certificerede fiskerier har maksimalt seks år til at justere deres praksis for at opfylde den nye standard, hvilket er en reduktion af den tidligere overgangstid.

Revisionen af MSC´s standard for bæredygtigt fiskeri omfatter:  

  • En ny tilgang til beskyttelse af ETP arter (endagered, threatend and protected species). Fiskerier forventes at minimere deres indvirkning med henblik på genopretning af disse arter

  • En politik der sikrer beskyttelse af hajer vil være obligatorisk for alle fiskerier. Denne foranstaltning vil styrke det eksisterende forbud mod hajfinning i MSC-certificerede fiskeri

  • Eksisterende krav i standarden er blevet strømlinet med det formål at gøre vurderinger mere effektive, og samtidig er metoder til at støtte databegrænsede fiskerier blevet forbedret med henblik på at sikre tilgængeligheden

  • Nye foranstaltninger for multinationale fiskerier, forvaltet gennem regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, for at sikre troværdige og robuste høststrategier 

  • Nye evidenskrav vil sikre, at fiskerierne - især fiskerier på åbent hav med uønsket fangst, der omfatter f.eks. havfugle - skal fremlægge stærkere bevis for, hvordan de håndterer deres påvirkninger

Læs mere om:

Flere Nyheder