Lave torskekvoter skaber bekymring i norsk fiskeri

Anbefalingerne fra ICES om at reducere fangsten af torsk i Nordsøen kraftigt, får også store konsekvenser for norsk fiskeri
af Helle Kristensen
12 nov 2019

Det er ikke kun de danske fiskere, der må affinde sig med udsigten til lavere torskekvoter.
Også norsk fiskeri er lige nu påvirket af de igangværende EU/Norge-forhandlinger.   
Og forhandlingerne giver anledning til bekymring i den norske fiskerisektor, der ellers har været kendetegnet af en stigende vækst gennem de seneste år.

På fiskeridirektoratets møde i sidste uge, blev det derfor drøftet hvilke tiltag der kan indføres, såfremt den norske kvote bliver sat så lavt som det lige nu frygtes.
Det blev bl.a. foreslået, at man indfører en ordning, hvor det kun bliver muligt at fange torsk som bifangst.

Bedst mulige forhold for flertallet

Ialt må der i 2020, efter anbefalinger fra ICES, fiskes 10.475 tons torsk fra Nordsøen, mens kvoten sidste år var på 29.437 tons.
Det er en reducering på næsten 20.000 tons, og det påvirker ikke kun de danske fiskere, men i høj grad også nordmændende.
På nuværende tidspunkt tegner det til, at den norske andel af den samlede kvote vil være på 1400 tons.

Fiskeridirektør Liv Holmefjord udtaler, at hun er klar over at den lave kvote kan få store konsekvenser for den norske fiskerisektor, men at man vil arbejde mod at skabe nogle rammer for fiskeriet, der sikrer bedst mulige forhold for flertallet.

Det er en kraftig reducering i bestanden af torsk der gyder i Nordsøen, der har fået ICES til at anbefale kraftige nedskæringer i kvoterne.

Læs mere om:

Flere Nyheder