Nu skal Nordatlanten undersøges for mikroplast

Forskere skal nu undersøge, hvor skadeligt mikroplastik er for Nordatlantens havdyr og miljø
af Line Dalgaard Jensen
09 dec 2019

I Verdenshavene findes der poser, flasker.. Plastik er bestemt ikke ualmindeligt fiskernes fangster, som de selvfølgelig tager med - og så er der de usynlige, mikroskopiske plastikfragmenter, der findes overalt i vandsøjlen. De sidstnævnte udgør en potentiel trussel mod havets dyr og miljøet.                                                           

- Når mikroplast bliver optaget af og akkumuleret i mindre havdyr, kan det udgøre en trussel mod ​​hele det marine økosystem, siger Jamileh Javidpour, der er marinøkolog ved Syddansk Universitet.

Hun er en del af HOTMIC; et europæisk forskningsprojekt med deltagere fra flere lande, der nu går sammen om at undersøge mikroplastens skæbne i det nordlige Atlanterhav. I Danmark bidrager Innovationsfonden med 2.497.500 kr. til finansieringen.

 

Hvor bliver plasten af?

Det vurderes, at mindst 1,71 millioner tons plastik hver år kan nå ud til de store strømhvirvler i havet. Men det er uvist, hvor det helt konkret bliver af. Hvor meget flyder på havoverfladen? Hvilke mekanismer kontrollerer transporten af plast fra land til åbent hav? Og hvad sker der med plasten, når den når det åbne hav?

HOTMICs mission er at undersøge, hvordan plast transporteres rundt i for eksempel vandsøjlen og i sedimenter på havbunden.

- Måske bliver mikroplastik-partiklerne transporteret rundt i havet af mikroorganismer eller havdyr; et lille dyr kunne indtage partiklerne og derefter skille sig af med dem som afføring, der synker ned i dybere vand. Eller måske vokser der mikroorganismer på overfladen af ​​mikroplastpartiklerne, så de bliver tungere og mister opdrift, siger Javidpour.

 

Kan dyr indsamle mikroplast til os?

Tidligere forskning udført af Jamileh Javidpour og kolleger har vist, at visse former for dyreplankton og vandmænd muligvis er i stand til at hjælpe os med at indsamle mikroplastpartikler i havet.

- Sådanne dyr kunne have betydeligt potentiale til at indfange marine partikler i vandsøjlen, herunder mikroplast. Den slim, som fx vandmænd frigiver under reproduktion, forsvar eller som stressrespons, er nemlig yderst effektivt til at fange partikler i mikro- og nano-størrelse med, forklarer Javidpour.

Projektets titel er HOTMIC (Horizontal and vertical oceanic distribution, transport, and impact of microplastics). It is part of the joint-European collaboration The Joint Programming Initiative Healthy and Productive Seas and Oceans (JPI Oceans).

Læs mere om:

Flere Nyheder