Dana på klimatogt til Grønland

Et internationalt forskerhold har været på feltarbejde i havet vest for Grønland
28 sep 2020

Hvad styrer udvekslingen af havvand mellem Arktis og Atlanterhavet? Er der tegn på ændringer i havstrømmene? Hvordan vil ændringerne påvirke organismerne i havet - fra de små, mikroskopiske plankton og helt op til havpattedyrene? 

Det er nogle af de spørgsmål, et forskerhold med deltagere fra USA, Grønland og Danmark har undersøgt ved Davis Strædet vest for Grønland med det danske havforskningsskib, Dana, i de seneste uger. På DTU Aquas hjemmeside kan du læse om turen, og hvad de egentlig har gang i.

Det er seniorforsker Marja Koski fra DTU Aqua, der ledte Danmarks bidrag til togtet. Hun er ekspert i vandlopper, og hun undersøger artssammensætningerne og deres betydning for havets evne til at optage kulstof og deres værdi som fiskefoder. Disse beregninger er væsentlige for et stort, internationalt EU-finansieret forskningsprojekt, ECOTIP, som hun er koordinator for. Muligheden for at lave feltarbejde i havet ved Grønland er altafgørende for projektet, for disse data findes nemlig ikke.

- Når man arbejder med biodiversitet i det åbne hav i Nordatlanten og Arktis, er det nødvendigt at lave feltarbejde. Det er et område, hvor man ikke ved nok. Der er ikke de observationer, der skal til, for at lave beregninger og modellering. Der skal være en basis, man kan bygge sine modeller på, og den basis kan man ikke lave uden et forskningsskib, siger Marja Koski.

ECOTIP-projektet er et af to store, nye internationale forskningsprojekter støttet af EU’s Horizon 2020-program, som DTU Aqua har fået koordinatorrollen på. Det andet projekt hedder MISSION ATLANTIC. Begge projekter handler om at undersøge effekter af klimaforandringer på bl.a. biodiversiteten i de nordatlantiske og arktiske områder. 

Læs mere om:

Flere Nyheder