Lusemidler tager livet af rejerne

Ny forskning viser, at kemikalier fra norske havbrug kan være dødelige og påvirker dybvandsrejer
12 aug 2019

Deltamethrin. 

Det hedder det kemikalie, som nordmændene har konstateret dræber rejer. Det norske "Fiskeribladet" skriver, at selv små koncentrationer af kemikaliet kan tage livet af rejerne.

Det er en gruppe forskere, som har undersøgt sagen. De har studeret, hvad kemikalierne hydrogenperoksid, azametifos og deltamethrin har af betydning for dybvandsrejer; bl.a. på yngel. Og her er deltamethrin den helt store synder. 

 

Genovervej brugen

Stoffet bruges i de norske havbrug. Brugen af medikamenter er faldet stærkt de seneste år, men deltamethrin er fortsat i brug; især i Nord-Norge. Stoffet er forbudt i Canada. 

- På baggrund af vore fund bør måde deltamethrin bruges på i hvert fald evalueres, siger forskerne.

Helt konkret bruges kemikalierne til at bekæmpe lakselus, som er et lille krebsdyr, som skænder fisken. I det midlet kan påvirke laskelusen, er det også sandsynligt, at det påvirker andre krebsdyr.

Lakselus er ikke et problem i danske havbrug, da lusene kræver forholdsvis høje saliniteter for at kunne etablere en bestand, der kan reproducere sig. Danske havbrug er placeret i brakvandsområder og derfor anvender havbrugene ikke lusebekæmpelsesmidler.

 

Bekymrede fiskere

De norske fiskere og grønne organisationer er selvfølgelig bekymret for brugen af kemikalier. De har længe ment, at lusemidlerne er skyld i rejedøden langs kysten.

- Vi kæmper med at finde rejer her på Helgeland, og jeg mener fortsat, at det er lusekemikalierne, som er er skyld i dette, siger rejefisker Bjørnar Sjåvik.

Han har fisket rejer i 30 år og har set en klar udvikling. Jo flere havbrug, desto færre rejer. Dog melder enkelte om flere rejer de seneste to år - her er brugen af hydrogenperoksid blevet mindre. 

Læs mere om:

Flere Nyheder