Mistanke om norsk fusk ved salg gennem danske auktioner

Norske fiskere mistænkes for at snyde med eksportafgift, når de sender fisk til danske auktioner
af Claus Kirkegaard
01 feb 2022

De norske sjømatbedriftene har i et brev til den norske fiskeriminister givet udtryk for, at de mener, der bliver snydt, når norske fiskere sender norsk-fanget fisk til danske fiskeauktioner. Det skriver Kystmagasinet.no.

I brevet til fiskeriministeren, der er underskrevet af adm. direktør Robert Eriksson og fagchefen for fangstbaseret industri, Helene Kristoffersen, lyder det bl.a. sådan her:

Sjømatbedriftene er efterhånden blevet informeret om, at den praksis, der anvendes i dag, muliggør underslæb af både eksportafgiften og afregning til mandskabet. Vi har foreløbig ikke fundet dokumentation for dette, men vi mener, at det i allerhøjeste grad er bekymrende, at dette kan være tilfældet.

I brevet skriver Sjømatbedriftene videre, at flere norske fartøjer i dag praktiserer at fiske i norsk zone, hvorefter fangsten bliver pakket i danske fiskekasser og kørt med lastbil til danske fiskeauktioner. Fangsten bliver ikke tilbudt den norske fiskeindustri, som mange mener er uhensigtsmæssigt, da den norske fiskeindustri mangler råvarer.

Sjømatbedriftene har forståelse for, at dette er blevet almen praksis blandt flere fartøjer, og at det hænger sammen med, at rederne vurderer, at de danske fiskeauktioner betaler bedre for fangsten.

Brevet til den norske fiskeriminister blev sendt i november. I midten af december rykkede Sjømatbedriftene for et svar og i midten af januar mødtes de så med det norske Fiskeridepartementet.

Hvad der er kommet ud af det møde, melder historien ikke noget om.

Læs mere om:

Flere Nyheder