Home / 2015 / december (page 2)

Monthly Archives: december 2015

Torskefiskeriet er i fremgang

To tredjedele af de danske landinger af torsk kommer fra Østersøen Torsk er traditionelt en af de økonomisk vigtigste arter i det danske fiskeri ikke mindst for fiskerne i både den vestlige og østlige Østersø. Lavere kvoter og lave priser ...

Read More »

Møde skal afklare fremtiden for SIF

Danmarks Fiskeriforening PO inviterer sammen med en række andre interessenter til et møde, hvor man skal forsøge at komme nærmere på en afklaring af fremtiden for SIF – Sporbarhed i Fiskeriet. Mødet bliver afholdt onsdag den 27. januar i 2016, ...

Read More »

DFPO kræver åbning af lukkede områder

Såvel de danske som de svenske fiskere har fået nok af den måde, som de danske og svenske myndigheder forvalter de lukkede områder i Kattegat. De mener, at den fortsatte lukning af områderne er udtryk for grov uansvarlighed i forhold ...

Read More »

Svenske fiskere vil have øget nedskydning af sæler og skarv

Det er ikke kun de danske kystfiskere, der er ved at gå til over de mange sæler – det gælder i høj grad også for deres svenske kollegaer. Og nu stiller de kystnære fiskere i Sverige også krav til myndighederne ...

Read More »

Prisstigning sikrer større konsumomsætning

Højere priser kompenserer for lidt færre landede konsummængder I fiskeriet til konsum har fiskerne i år kunnet glæde sig over, at de har fået 8 procent mere for deres fisk, end det var tilfældet sidste år. I årets første 11 ...

Read More »

DFPO vil fastholde fiskeriet på Kriegers Flak

Der bliver fortsat arbejdet for, at der skal kunne etableres en havvindmøllepark – faktisk Danmarks største – ved Kriegers Flak. Men det skal ikke ske på bekostning fiskeriet i området, mener Danmarks Fiskeriforening PO – hverken under byggefasen eller efterfølgende. ...

Read More »

EU sætter invasive arter på dødsliste

Signalkrebs og kinesisk uldhåndskrabbe er nu officielt på vej til at bliver fjernet fra den danske natur. Sammen med en række andre invasive plante- og dyrearter er de nemlig havnet på en såkaldt ”dødsliste”, der gælder for hele EU, fortæller ...

Read More »

Industrifiskeriets bruttoomsætning er steget med 41 procent

I foråret var der ikke så meget at smile af for industrifiskerne. De ærgrede sig, over at en fornuftig tobiskvote ikke også blev omsat til en fornuftig bruttoomsætning. Årsagen hertil var, at den områdeopdelte forvaltning af tobisfiskeriet betød, at fiskerne ...

Read More »

Fiskeri Tidende ønsker god jul

I dag, torsdag, er det juleaftensdag, og Fiskeri Tidende holder en kort julepause her på hjemmesiden. Det vil sige, at der i de kommende dage ikke vil ske planlagte opdateringer på hjemmesiden. Fiskeri Tidende er dog retur med flere nyheder ...

Read More »

2015 var rigtig godt for Hanstholm Fiskeauktion

Der er grund til at gå julen i møde med glæde i sindet hos Hanstholm Fiskeauktion, hvor auktionsmester Jes Holm Sørensen allerede før året rinder helt ud kan melde ud, at 2015 slår alle tidligere omsætningsrekorder for auktionen. – 2015 ...

Read More »