Home / 2015 / maj

Monthly Archives: maj 2015

Forretningen giver underskud for 3 år i træk

En årlig indtjening på 100.000 kroner er ikke meget at prale med. Og det er da også et problem for garnfisker Svend Erik Londin, der fisker fra Hasle på Bornholm, at han de sidste tre år kun har haft tjent ...

Read More »

Eksportværdi for millioner går tabt

De danske fiskere har i år oplevet et udsædvanligt godt tobisfiskeri på pladserne omkring Doggerbanke, der ligger i forvaltningsområde 1. Så godt et fiskeri at fartøjerne har ligget i kø flere dage ved fiskemelsfabrikkerne for at komme til at losse ...

Read More »

Den sidste tur med tobis

  E 532 Rockall sejlede torsdag fra Skagen efter at have losset, hvad der nok er forårets sidste last af tobis. Destinationen var Thyborøn, hvor fartøjet blandt andet skal males. For tid, det er der øjensynligt nok af pt. Det var ...

Read More »

Torskereduktion i Østersøen er uholdbar

Den videnskabelige rådgivning for torskefiskeriet i Østersøen er netop offentliggjort, og den lægger endnu en gang op til en reduktion af kvoterne. Det er uholdbart, mener Danmarks Fiskeriforening PO, der ser rådgivningen som værende ude af trit med den virkelighed, ...

Read More »

BILAG 6 Genåbning af tobisfiskeri i forvaltningsområde 2

Med virkning fra d.d. genåbnes inden for en disponibel mængde på ca. 10.000 tons for fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2 i Nordsøen.   Åbningen for fiskeri omfatter både fartøjer, der udøver fiskeri i henhold til rationsvilkår og fartøjer der ...

Read More »

Rådgivning: Kæmpe reduktion på torskekvoter i Østersøen

Den årlige rådgivning fra ICES i forhold til det kommende års fiskekvoter i Østersøen er netop frigivet, og torskekvoterne får nogle ordentlig hug af biologerne. Mest markant er reduktionen for torskekvoten i den vestlige Østersø, hvor biologerne lægger op til ...

Read More »

Fem regioner i norsk Fiskeridirektorat

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker lægger op til, at den nye struktur for Fiskeridirektoratet i Norge bliver med fem regioner og ikke de kun tre, som fiskeridirektør Liv Holmefjord ellers havde lagt op til. De fem regioner betyder sammenlægninger fra de nuværende ...

Read More »

Fraskær skal blive til værdifulde produkter

  Hvorfor skal sildeolie, der benyttes som kosttilskud, komme fra Sydamerika? Det spørgsmål har netværket “Marine Lipider” stillet sig selv, og derfor er netværksgruppen i gang med at undersøger mulighederne for at udnytte fraskær fra den danske fiskeindustri til fiskeolie. ...

Read More »

DPPO står bag udvikling af selektivt fiskeredskab

Med indførelsen discardforbuddet skal fiskerne i EU lande al fisk, de fanger. Det gælder også bifangsten, som fiskefartøjerne skal have kvote til. Det betyder, at der er efterspørgsel efter fiskeredskaber, der kan frasortere uønsket fangst. – Fiskefartøjer skal tage stilling ...

Read More »